Batteriteknologi

Hus med solcellepanel på taket.

Kombinerer du solcellepaneler med batteri for energilagring, kan du også bruke din rene solenergi på kvelden/natten. Med nye betalingsmodeller på nettleie og effekttariffer, kan man på denne måten også redusere effekttopper og utgiftene det medfører. Slike løsninger er meget avanserte installasjoner og det er derfor viktig tett oppfølging fra fagfolk. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Avfallshåndtering

Bilde av en blomstereng i sol

Våre elektrikere gjennomfører en bærekraftig avfallshåndtering som innebærer gode rutiner rundt kildesortering, riktig behandling av EE avfall og annet avfall, samt fokus på å bruke mindre emballasje etc.