FNs Bærekraftmål logo
Mål nr 7 - Ren energi for alle
Mål nr 9 - innovasjon og infrastruktur
Mål nr 11 - Bærekraftige byer og samfunn
Mål nr 13 - Stoppe klimaendringene

Grønn elektriker

Hos oss finner du verifiserte elektrikere i henhold til FN’s bærekraftige mål

Disse har utpreget kunnskap og kompetanse om tiltak for et bedre klima og miljøtiltak, både i egen bedrift og markedet for øvrig.

Kunnskapsområder:

  • Solcelleløsninger
  • Batteriteknologi
  • Smartteknologi
  • Varmepumpeløsninger
  • Elbillading
  • Avfallshåndtering
Grønn elektriker

Fokus i henhold til FN’s 17 bærekraftsmål

Her ser du hvilke mål som vi ser som relevant for vår bransje og som vil danne grunnlaget for Grønn Elektriker

Mål nr 7 - Ren energi for alle

Ren energi for alle

 

“Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle”

Mål nr 9 - innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

“Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon”

Mål nr 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftige byer og samfunn

“Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige”

Mål nr 13 - Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem”