Kameraovervåking, belysning og tyverisikring

Mange venter langt utpå høsten med å ta båten i opplag. Dermed er mørke og dårlig sikrede båthavner et yndet mål for båttyverier. Vi tilbyr den siste teknologien innen avansert kameraovervåkning, adgangskontroll og tyverisikring og -forebygging ved hjelp av belysningsystemer med bevegelsessensorer og tidsstyring.