Har du tatt el-sjekk i det siste?

Feil i det elektriske anlegget eller uriktig bruk av elektrisk utstyr står for over 50% av brannårsaker i boliger og næringsbygg i Norge. Vi jobber for et økt fokus på god dokumentasjon av det elektriske ved kjøp og salg av bolig. Her er det et stort forbedringspotensial på det norske markedet.

Det beste er om selger utfører en el-sjekk før salg. Å ta en el-sjekk av det elektriske anlegget er en god investering. Både når det kommer til verdien på boligen som selges, men også for å unngå økonomiske tvister i etterkant av kjøp. Som selger er du da sikker på at du ikke får krav i etterkant av salget. Skal du kjøpe bolig og selger ikke har bestilt og dokumentert el-sjekk, bør du som kjøper sørge for dette. Dermed er du sikker på at alt er i orden med det elektriske anlegget før du underskriver kontrakten. Gjør du det i etterkant av overtakelse, bør det gjøres så fort som mulig.

Snakk med oss om du trenger dette. Finner vår installatør alvorlige feil kan dette gå under eierskifteforsikringen.