Faste oppdrag

Vi sørger for at ditt næringsbygg eller kontorlokale lever opp til gjeldende standarder og forskrifter. I Norge er alle som drifter forretnings- eller produksjonslokaler lovåplagt å utføre periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg. Men HMS er ikke det eneste det kan være lurt å tenke på. Systematiske internkontroller øker også energieffektiviteten, som igjen gir midler man kan reallokere til andre områder av driften.