Skifte/oppgradering av sikringskap

En oppgradering eller bytte av sikringsskap kan hjelpe deg å spare strøm, men viktigst av alt er sikkerheten. Halvparten av alle boligbranner med kjent årsak stammer fra feil i elanlegget eller uaktsom bruk av elektriske apparater. Installasjon av overspenningsvern i sikringsskapet sikrer hjemmet - og lommeboka - mot lynnedslag og skader på utstyr som kjøleskap, tv og rutere.