Energioptimalisering/enøk

Moderne, teknologiske smarthusløsninger og energisparing går hånd i hånd. Gode tekniske løsninger øker potensialet for besparelser og dermed større inntjening. Riktig bruk av lyssensorer, termostater og intelligent klimastyring for næringsbygg gir samtidig trivselen, og dermed effektiviteten et kraftig løft. Vi følger ditt næringslokale fra den spede begynnelse, til operativt og optimalisert arbeidsplass for fornøyde ansatte.