Termofotografering

I alle elektriske anlegg utvikles det varme. Men dårlig vedlikehold, løse skrueforbindelser, feilinstallasjon, løse deler eller skrueforbindelser kan over tid utvikle varmegang og brannfare. Dette er vanskelig å avdekke med det blotte øye. Termografering utføres med et varmesøkende kamera som registrerer temperaturøkninger i et objekt. Dermed kan man påvise om en komponent har avvik som kan føre til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.