Elkontroll 405-3

Både vi som selskap og våre kontrollører er sertifisert av Nemko etter NEK 405-3-serien. Forskriftsmessige og rutinemessige elkontroller reduserer sannsynligheten for brann ved å øke elsikkerheten i det elektriske anlegget.