Tilstandsrapport

Les tilstandsrapporten ekstra nøye

En tilstandsrapport utarbeides av en autorisert takstmann, og er mer detaljert og grundig enn en takstrapport. Dette er noe “den moderne boligkjøper” forventer å se.

Dette bør derfor du også tenke på. I rapporten kategoriseres tilstanden på våtrom, ventilasjon, overflater, kjøkken, vinduer og dører, drenering, taktekking og selvsagt elektrisk anlegg.

Dette betyr de ulike kodene i tilstandsgraderingen:

TG 0 – betyr ingen avvik
TG 1 – betyr mindre eller moderate avvik
TG 2 – betyr vesentlige avvik
TG3 – betyr store eller alvorlige avvik
TGIU – betyr “tilstandsgrad ikke undersøkt”

Sistnevnte brukes dersom en del av bygget ikke er tilgjengelig for inspeksjon.