Internkontroll

Visste du at internkontroll av det elektriske anlegget er myndighetspålagt? Ikke bare sikrer systematiske og periodiske internkontroller et stabilt anlegg med høy driftssikerhet, det bidrar også til økt brannsikkerhet, bedre energieffektivisering og lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Ved å bruke oss tar vi ansvaret for at gjeldende forskrifter og regler blir fulgt, samtidig som vi sørger for rapportering og dokumentasjon.