Brannforebyggende kontroll og termografi

Brannsikkerhet er ikke mindre viktig i næringsbygg enn det er i privatboliger. Krav fra forsikringsselskaper, HMS-forskrifter og generell sikkerhet for de ansatte krever profesjonelle rutiner og kontroller. I tillegg er termografi med infrarødt varmesøkende kamera en viktig og effektiv kontrollmetode for å avdekke brann- og berøringsfare i det elektriske anlegget.