Hvorfor velge våre elektrikere?

Gjennom klimaavtalen har Norge forpliktet seg til å samarbeide med EU om det grønne skiftet. Innen 2030 skal vi redusere utslippene med minst 50 prosent, sammenlignet med 1990-nivå.

Sammen med Sikringen kan du bidra til denne endringen, ved å velge en Grønn Elektriker.

  • Vi utvikler medlemmenes kompetanse på det grønne skiftet
  • Det stilles krav til miljøvennlig kjøpsatferd
  • Klimavennlige tiltak i bedriften følges opp 

Hvert år lager vi en Grønn Elektriker rapporten i samarbeid med Bellona. Den viser fremdriften vi har og hvordan Sikringen bidrar til det grønne skiftet.

I samarbeid med Håndverksdata tilrettelegger vi for at våre elektrikerbedrifter skal kunne sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller les mer om Sikringen under Om oss.

Grønn Elektriker - fordi forbrukeren krever det og verden trenger det

Vi kartlegger og utvikler våre medlemmers kompetanse innen grønn teknologi og miljøvennlig adferd.

Velg en elektriker fra Sikringen neste gang du trenger hjelp til elektrotjenester.


Ønsker du å bli medlem i en fremoverlent elektrokjede? Les mer her.