Elbilading I sameie eller borettslag

Har du behov for flere ladeplasser enn det elektriske anlegget er dimensjonert for? Da kan dynamisk laststyring være riktig løsning. Dette betyr at den til enhver tid tilgjengelige kapasiteten justeres og fordeles mellom bilene som står til lading. Færre biler til lading betyr mer strøm til hver bil - og motsatt. Øker forbruket til øvrige apparater i resten av bygget, reduserer effekten til ladesystemet tilsvarende, og elbilladerne settes på vent til det igjen er kapasitet til overs.