Elbilading I sameie eller borettslag

Elbilmarkedet er i sterk vekst og utviklingen går fort. Derfor er det viktig at du får gode råd på veien og rigger din ladepark for fremtidige behov og endringer. Fleksibilitet og mulighet for skalering, oppgradering og vedlikehold av eksisterende og nye teknologiske løsninger og sikkerhet må tas hensyn til. Vi kartlegger og prosjekterer etablering av sterkstrøm infrastruktur og nettverk til hver enkelt lader, samt forbruksovervåking. Ta kontakt med oss for en faglig vurdering og rask befaring.