Overspenningsvern

Overspenning fra strømnettet, spesielt ved lynnedslag, kan slå ut og ødelegge mange moderne elektriske artikler. Kjøleskap og frysere, TV, PC og ikke minst internett rutere, som er meget følsomme for overspenning. Mange installerer overspenningsvern når uhellet først har vært ute. Å være uten internett i flere døgn kan skremme de fleste familier, men brannsikkerhet kommer selvsagt først.