Sentralstyring

Næringsbygg har store spenn i behovet for belysning på ulike tider av døgnet, og med god lysprosjektering og -styring kan man gjøre store forbedringer på trivsel og effektivitet i arbeidstiden samtidig som man kutter kostnader når lokene ikke brukes. Overlater du kartleggingen til oss og lysstyringen til automatikken, kan du spare opptil 70% på belysningskostnadene. Ta kontakt, så retter vi søkelyset på din bedrifts forbedrings- og besparingspotensiale.