Sikkerheten må alltid stå i høysetet ved etablering av landstrøm til båthavner og marinaer. Vi har lang og solid erfaring med installasjon av landstrømanlegg og strømsøyler. Tenk personsikkerhet og miljø og unngå unødvendige ulykker og støy gjennom sikker installering av godkjent utstyr.